Didaktické hry na podporu učenia angličtiny hravou formou, ktoré používa vo výučbe aj Betty´s Academy – online angličtina pre deti.