1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Obchodné meno: Ing. Veronika Verešová – Verevero Creative
Adresa: Jozefa Gabčíka 640/40, 0131 13 Rajecké Teplice

telefón: 0910969685
mail: veronika@vereverocreative.sk

IČO: 54184584
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2708 0352

1.2 Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vereverocreative.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.3 „Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku. Elektronická objednávka je realizovaná pomocou elektronického obchodu.

1.4 „Predávajúcim“ sa rozumie Ing. Veronika Verešová – Verevero Creative, online obchod s handmade výrobkami, Jozefa Gabčíka 640/40, 01313 Rajecké Teplice.

1.5 „Elektronickou objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár na webstránke www.vereverocreative.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tovaru.

2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim.

2.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

2.3 Uzavretú kúpnu zmluvu je možné zrušiť pred odovzdaním tovaru predávajúcim pošte.

2.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky v dohodnutom termíne, nepoškodený a za cenu uvedenú v objednávke.

3.2 Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

3.3. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, za prípadné nedodanie tovaru (vinou pošty), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo pri prevzatí – prípadne tovar neprevziať).

4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar od predávajúceho na základe potvrdenej objednávky.

4.2 Kupujúci je povinný úmyselne nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.3 Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5 Dodacie podmienky

5.1 Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od pošty.

5.2 Doba dodania je uvedená pri jednotlivých produktoch a začína plynúť odo dňa prijatia úhrady objednávky na účet predávajúceho, pokiaľ nie je napísané inak.

5.3 V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

5.4 Expedičné náklady uvedené na stránke obchodu zahŕňajú baliaci materiál a poštovné prostredníctvom Slovenskej pošty.

5.5 Cena expedičných nákladov v rámci Slovenskej republiky je 3,50 EUR. Cena expedičných nákladov do Českej republiky je 10,00 EUR.

6 Platobné podmienky

6.1 Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky.

6.2 Kupujúci má na výber z dvoch druhov platieb, a to platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platba kartou cez platobnú bránu Trust pay.

6.3 Nie som platca DPH.

7. Záruka a reklamácie

7.1 Na každý tovar poskytujem záruku 2 roky.

7.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť pri prevzatí a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

7.3 Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

7.4 Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť notifikovaním predávajúceho pomocou vnútornej pošty a odoslaním na adresu predávajúceho.

7.6 Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

7.7 Postup pri reklamácii:
1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky a fotografiu poškodeného tovaru zaslať na mailovú na adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho. Poštovné za vrátenie balíku sa nevracia.
3.) Kupujúci si môže vybrať, či chce dostať nový výrobok, alebo si nechať vrátiť peniaze.
4.) Nový výrobok dodám už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.5.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
6.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

8 Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci má právo na vrátenie nepoškodeného tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Na uplatnenie tohto práva prosím použite formulár na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ma prosím informujte o svojom rozhodnutí pomocou mailu, a priložte vyplnený formulár. Po prijatí formuláru vám odošlem potvrdenie o prijatí formuláru na Váš mail a požiadam Vás, aby ste mi tovar zaslali prostredníctvom Slovenskej pošty. Potom, ako mi bude doručený odstúpený tovar, Vám vrátim kúpnu cenu tovaru. Úhradu uskutočním na Váš bankový účet, z ktorého ste tovar pôvodne platili.

9 Ochrana osobných údajov

9.1 V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.vereverocreative.sk zaväzuje, že zverejnené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.vereverocreative.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

9.2 Objednávkou cez internetový obchod www.vereverocreative.sk kupujúci súhlasí zo zverejnením fotografie produktu na marketingové účely.